A- A+ Omwitungi

001 - Muteya Buha Engubi


1
Muteya buha engubi, Ukunge mundugosi;
Oyukow'engulu eyi, Atsire amalolo.

ERISUBAMO:
Muteya we buh'engubi, Ibugaye kutsibu;
Minyisy'abosi engulu, Balwe omomiriki.

2
Ubuhire y'okobitwa, Omoli n'omomisya:
Kandi n'omongetsi hosi, Baminye erilama.

3
Ubugaye y'omonzira, N'ahabisire hosi;
Tat'akabalindirira, Byosi byabiryusula.

4
Buhira abatohire, Nabo balamibawe;
Yesu amabirikira, Mwase mulamibawe.


+
Original Song Image